Nhà hàng gỗ cổ

Nhà hàng tiệc có sức chứa hơn 300 khách theo phong cách hiện đại rất phù hợp để tổ chưc liến hoan, hội nghị, tiệc gia đình, chiêu đãi đối tác.

Sưu tầm

TOP